Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020), a u cilju predupređivanja negativnih efekata po građane i privredu izazvanih mogućim problemima u otplati kredita, Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) upućuje ponudu svojim dužnicima o zastoju u otplati obaveza prema banci (u daljem tekstu: Ponuda), koja se odnosi na zastoj u otplati kredita i drugih obaveza prema Banci.

Ponuda zastoja u otplati obaveza prema Banci podrazumeva:

  • zastoj u otplati obaveza prema Banci (moratorijum) u trajanju od najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, koji će se primenjivati nakon 31.03.2020. godine, odnosno 10 dana od dana ove objave, osim ukoliko izričito ne obavestite Banku da zahtevate primenu moratorijuma pre isteka navedenog roka, u kom slučaju će se moratorijum primenjivati od dana prijema Vašeg obaveštenja u Banci.
  • produžetak ugovorenog roka otplate obaveza za period trajanja zastoja u otplati;
  • obustavu realizacije trajnih naloga za period trajanja zastoja u otplati;
  • Pripis iznosa redovne, ugovorene kamate koja bude dospela za vreme zastoja glavnici duga, odnosno ravnomerno raspoređivanje ovog iznosa na preostali rok otplate kredita što praktično znači da će anuiteti biti usklađeni i nešto uvećani u daljoj otplati ugovorenih obaveza;

Banka neće za vreme trajanja vanrednog stanja obračunavati zateznu kamatu na neizmireno dospelo potraživanje, niti će pokretati postupke izvršenja, prinudne naplate i druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja.

Ukoliko želite da nastavite sa redovnom otplatom svojih obaveza i ne prihvatate predloženu ponudu, neophodno je da, u narednih deset dana od dana ove objave, Banci dostavite izričitu izjavu da ponudu odbijate na jedan od načina objavljenim uz ovu Ponudu na internet prezentaciji Banke.
Ukoliko, nakon objavljivanja Ponude, nastavite da uredno izmirujete obaveze a bez odbijanja Ponude, takve uplate ne sprečavaju da se u toku trajanja vanrednog stanja na Vaše dospele obaveze primeni moratorijum.
Nakon prestanka moratorijuma u roku koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, nastavićete sa otplatom svojih obaveza u ugovorenim rokovima sa periodom otplate produženim za period trajanja moratorijuma.

Ponuda se smatra uručenom danom objavljivanja na internet prezentaciji Banke.

Ukoliko ne želite da prihvatite moratorijum, možete se obratiti banci na sledeći način:

  1. Pozivanjem našeg Call centra na telefone: 011/ 3814- 135 i 011/3814- 136 od 08 do 16 sati svakog radnog dana zaključno sa 31.03.2020 godine.
  2. Slanjem pisanog zahteva na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  3. Molimo sva pravna lica da popune i pošalju na navedenu adresu sledeću formu (link ka formi u prilogu)
  4. Fizička lica nisu u obavezi da pošalju pisani zahtev već isključivo da se jave na gore navedene telefone ili pošalju slobodnu formu na navedenu e-mail adresu.

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju smo na gore navedene brojeve telefona i email adrese.

U međuvremenu, obezbedićemo neometano funkcionisanje platnog prometa, plaćanje i priliv novca.

U očekivanju perioda kada ćemo nastaviti redovnu saradnju sa vama, srdačno vas pozdravljamo.

Vaša Expobank a.d. Beograd