Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da je banka počev od 21.03.2020., donela odluku o ukidanju rada subotom filijale Dalmatinska, odluka će biti na snazi za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog Odlukom predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade od 15.03.2020.g. (Službeni glasnik RS br. 29/2020).

Radno vreme filijale će biti od ponedeljka do petka: 08:00h -15:30h.

Vodeći računa o Vašem, kao i interesu svojih zaposlenih, a imajući u vidu da je u ovom periodu smanjena mobilnost preporučena od strane Vlade RS i zdravstvenih autoriteta, kao i u cilju prevencije daljeg širenja virusa, savetujemo vam da posete filijalama svedete na minimum, koristeći usluge platnih kartica i e-bankinga.

Želimo Vam dobro zdravlje!
Expobank a.d. Beograd