Header Kes krediti

 • Vreme je za predah! Expobanka Vam omogućava da uživate u ostvarenju ciljeva i isplanirate obaveze uz dinarski gotovinski kredit. Nudimo Vam mogućnost da maksimalno relaksirate kućni budžet uz grejs period do godinu dana.
 • Paket račun Premium se može aktivirati uz dinarski gotovinski kredit sa grejs periodom, što Vam omogućava korišćenje dodatnih pogodnosti.

Uslovi dinarskog gotovinskog kredita sa grejs periodom:

 • Iznos kredita od 1.000 do 12.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Grejs period do 12 meseci
 • Period otplate od 12 do 96 meseci (uključujući grejs period)
 • Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope
  • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14,5% godišnje , a efektivna kamatna stopa u tom slučaju iznosi od 14,51% godišnje (na dan 23.07.2018).
  • varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6,5% +6M Belibor, što na dan 23.07.2018., iznosi 9,56% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 23.07.2018., iznosi od: 9,59% godišnje.
 • Tokom grejs perioda klijent je u obavezi da plaća samo pripadajući iznos mesečne kamate
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su lične menice klijenta
Reprezentativni primer za dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 96 meseci 84 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 4.627 dinara
Mesečna rata 6.864 dinara 7.414 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 658.922 dinara 677.534 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 14,5% 14,5%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 23.07.2018. od 14,53% od 14,53%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Reprezentativni primer za dinarski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 96 meseci 84 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 3.114 dinara
Mesečna rata 5.896 dinara 6.471 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 566.174 dinara 580.382 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna)

6,5% +6M Belibor, što na dan 23.07.2018.,iznosi 9,56% godišnje

6,5% +6M Belibor, što na dan 23.07.2018.,iznosi 9,56% godišnje

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 23.07.2018. od 9,59% od 9,58%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Posebne uslove za paket račun Premium i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu možete takođe pogledati na internet stranici banke. Detaljnu ponudu možete dobiti u filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 3.01%
6M BELIBOR3.14%
3M EURIBOR-0.316%
6M EURIBOR-0.257%
6M LIBOR - CHF-0.6668%
važe na dan 19.11.2018.