Header Potrošački krediti

Kupovina novih i polovnih vozila

Krediti za kupovinu novih i polovnih vozila, indeksirani u evrima sa rokom otplate do 7 godina

 • Minimalno učešće 30% od kupoprodajne cene vozila
 • Instrumenti obezbeđenja:
  - Dve menice klijenta
  - Zaloga na vozilu koje je predmet kupovine (korisnik kredita snosi troškove uspostave zaloge na vozilu, koji iznose od 1.000 do 6.000 dinara, u zavisnosti od iznosa odobrenog kredita). 
  - Za kredite preko 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, polisa kasko osiguranja vozila vinkulirana u korist banke (korisnik kredita snosi troškove kasko osiguranja vozila).
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca.
 • Korisnik kredita može kupiti vozilo za bliskog člana porodice na čije će ime vozilo biti registrovano.
 • Korisnik kredita ima mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope:
  - Fiksna kamatna stopa ostaje na snazi od momenta ugovaranja do konačne otplate kredita 
  - Varijabilna kamatna stopa se usklađuje na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Euribora.
 • Jednokratna provizija iznosi 1% od iznosa odobrenog kredita.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta:
  - Trošak izveštaja kreditnog biroa - 246 dinara
  - Trošak menica (dve menice)       -  100 dinara
Reprezentativni primer  kredite sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Potrošački kredit za kupovinu automobila
Valuta kredita Dinarski kredit sa valutnom klauzulom, indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita)
Depozit Bez depozita
Učešće Minimalno učešće iznosi 30% od kupoprodajne cene vozila
Iznos kredita 12.000 evra
Period otplate/broj rata Do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 8%+6M Euribor, na dan 20.11.2017. iznosi 7,72%
Mesečna rata 183,83 evra
Efektivna kamatna stopa (na dan 20.11.2017.) Od 8,14%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 15.442 evra
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika
Provizija za obradu kreditnog zahteva 120 evra
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa 246 dinara
Trošak uspostave zaloge na vozilu 3.000 dinara
Trošak menica 100 dinara
Trošak kasko osiguranja vozila Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva


Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

 

Reprezentativni primer za kredite sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Potrošački kredit za kupovinu automobila
Valuta kredita Dinarski kredit sa valutnom klauzulom, indeksiran u evrima (uz primenu srednjeg kursa NBS za isplatu i otplatu kredita)
Depozit Bez depozita
Učešće Minimalno učešće iznosi 30% od kupoprodajne cene vozila
Iznos kredita 8.000 evra
Period otplate/broj rata Do 84 meseca
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 10%
Mesečna rata 131 evra
Efektivna kamatna stopa (na dan 20.11.2017.) Od 10,47%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 11.004 evra
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika
Provizija za obradu kreditnog zahteva 80 evra
Trošak izdavanja izveštaja kreditnog biroa 246 dinara
Trošak uspostave zaloge na vozilu 3.000 dinara
Trošak menica 100 dinara
Trošak kasko osiguranja vozila Klijenti imaju obavezu kasko osiguranja vozila samo za kredite preko 10.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Iznos kasko osiguranja vozila zavisi od konkretnog osiguravajućeg društva

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 3.17%
6M BELIBOR3.29%
3M EURIBOR-0.328%
6M EURIBOR-0.27%
6M LIBOR - CHF-0.6634%
važe na dan 26.02.2018.