Header Mala preduzeća

Ulaganje u osnovna sredstva je, pored činjenice da predstavlja konstantnu potrebu i poslovnu odluku od najvećeg značaja, i izuzetno opterećenje za tekuće poslovanje jer iziskuje velika ulaganja u kratkom vremenskom roku. Sklapanjem ove vrste kreditnog aranžmana, omogućava se neophodan nivo ulaganja, a trošak raspoređuje na, uglavnom, duži niz godina.

U tu svrhu Expobanka nudi kredite za finansiranje opreme sa periodom otplate do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja grejs perioda.

 

 
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 2.99%
6M BELIBOR3.13%
3M EURIBOR-0.308%
6M EURIBOR-0.231%
6M LIBOR - CHF-0.6554%
važe na dan 15.02.2019.