Header Mala preduzeća

Dozvoljeni minus po tekućem računu firme predstavlja optimalno rešenje za prevazilaženje trenutnih potreba za finansijskim sredstvima. Ova sredstva možete koristiti u svakom momentu, u okviru ugovorenog limita, bez prethodne najave. Kamata se plaća samo za dane i iznos u korišćenju, što omogućava maksimalnu kontrolu nad troškovima po osnovu kamata za dati proizvod.

Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 2.99%
6M BELIBOR3.13%
3M EURIBOR-0.308%
6M EURIBOR-0.231%
6M LIBOR - CHF-0.6554%
važe na dan 15.02.2019.