Vanja Vučen
Menadžer Sektora unutrašnje revizije
011 3306-483

Jelena Vujić
Menadžer Sektora za kontrolu usklađenosti poslovanja banke i sprečavanje pranja novca
011 3814-265

Dušica Vitorović
v.d. Menadžer Sektora za informacione sisteme i infrastrukturu
011 3814-124

Dušanka Bekić
Menadžer Sektora administracije
011 3306-432

Dragana Radaković
Menadžer Sektora za finansijsku kontrolu
011 3814-151

Lidija Vladisavljević
Menadžer Sektora za upravljanje rizicima
011 3814-163

Mirjana Tomić
Menadžer Sektora za ljudske resurse i pravne poslove
011 3306-415

Nenad Zlatanović
Menadžer Sektora za procenu kreditnih aplikacija
011 3306-347

Dejan Stanković
Menadžer Sektora za razvoj proizvoda i podršku prodaji
011 3814-162

Aleksandar Grabovac
Menadžer poslovnog sektora sa mrežom filijala
011 3814-152

Dragana Čučukov
Menadžer Sektora za naplatu potraživanja
011 3814-218