Beograd, 2.03.2017. – Expobanka CZ je postala prva češka banka koje je ušla na tržište Srbije, završetkom akvizicije Expobank a.d. Beograd.

Cyprus Popular Bank se saglasila da proda Expobank a.d. Beograd u septembru 2016. Nakon odobrenja regulatornih organa u Češkoj Republici, Republici Srbiji i Kipru, transakcija je završena i Expobanka CZ je sada vlasnik 100% akcija Expobank a.d. Beograd.

Većinski akcionar Expobanke CZ je Igor Kim, internacionalni investitor u bankarstvu i finansijskim uslugama sa sredstvima u državama od Kazahstana, Rusije, Češke Republike do Velike Britanije. Gospodin Kim je realizovao veliki broj transakcija pripajanja i preuzimanja (M&A), i radio je sa međunarodnim organizacijama kao što su EBRD, IFC i KfW, Bankengruppe. On je uspešno realizovao akvizicije iz internacionalnih bankarskih grupa uključujući Barclays, RBS, LBBW,WestLB, Morgan Stanley i Santander.

Expobanka CZ posluje na tržištu Češke Republike od 1991. godine, pruža kopletan asortiman usluga univerzalne komercijalne banke sa jednakim fokusom na privredu, stanovništvo i privatno bankarstvo.

Kleovoulos Alexandrou, specijalni administrator Cyprus Popular Bank, je izjavio: „Ovo je prva podružnica Cyprus Popular Bank, koja je prodata u procesu izmirenja obaveza prema deponentima - vlasnicima, koji su sada poverioci Cyprus Popular Banke. Očekujem da ovo bude prva u nizu uspešnih prodaja ostalih podružnica“.

G. Kiril Nfontov, novoimenovani predsednik Upravnog odbora Expobank a.d. Beograd, izjavio je: „Zadovoljstvo mi je da objavim završetak našeg preuzimanja Expobanke a.d. Beograd, i radujem se saradnji sa postojećim klijentima banke i zaposlenima. Ova akvizicija je u skladu sa planiranim razvojem internacionalne strategije Expobank CZ, i nastojaćemo da podržimo veću ekonomsku saradnju između češke i srpske privrede.”

Predsednik Izvršnog odbora Expobank a.d. Beograd, g. Borislav Strugarević će nastaviti da vodi Expobank a.d. Beograd, u cilju maksimiziranja mogućnosti na srpskom tržištu zajedno sa međunarodnim iskustvom i stručnošću Expobank CZ. Tim banke će se fokusirati na unapređenje asortimana i kvaliteta usluga, zadovoljstvo klijenata, i povećanja vrednosti Expobanke.

Expobanka a.d. Beograd planira da promeni naziv u Expobank, u skladu sa promenom vlasništva.